You are here

Audio

Audio discussions and desana

ravi's picture

අවිජ්ජා සුත්‍රය

ravi's picture

චුති සිත සහ ප්‍රතිසන්ධි සිත

ravi's picture

ආයතන සහ නාමරූප

ravi's picture

2015-05-17 මහාහත්ථිපදොපම සුත්‍ර දේශනාව ආශ්‍රයෙන් අන්තර්ජාලය හරහා පැවැත්වූ සාකච්ඡාව

ravi's picture

2015-05-03 පුණ්‍යරතන හිමි සමග පැවැත්වූ සාකච්ඡාව

ravi's picture

දෙපසකට බෙදීම

ravi's picture

ඇත සහ නැත දෘෂ්ටි

ravi's picture

පස්ස පච්චයා වේදනා

ravi's picture

පටිච්ච සමුප්පන්න ස්වභාවය

ravi's picture

තජ්ජෝ සමන්නාහරෝ

Pages

Subscribe to RSS - Audio