You are here

Audio

Audio discussions and desana

ravi's picture

2015-05-06 පිටිගල ගුණරතන හිමි

ravi's picture

2015-05-07 අනුරාධපුරයේදී බුද්ධරක්ඛිත හිමි සමග පැවැත්වූ සාකච්ඡාව

ravi's picture

සිත සහ රූප

ravi's picture

ඇස සහ වේදනා

ravi's picture

සියල්ල

ravi's picture

ශ්‍රද්ධාව - බෞද්ධයා නාලිකාවේ සත්‍යවලොකනය වැඩසටහනේදී දොළොස්වල උධිතධීර හිමි සමග පැවැත්වූ සාකච්ඡාව

ravi's picture

අනිත්‍ය - 2015/05/04 බෙලිගලදී පැවැත්වූ සාකච්ඡාව

ravi's picture

ආයතන සහ නාමරූප

ravi's picture

දුක

ravi's picture

දානය

Pages

Subscribe to RSS - Audio