You are here

Audio

Audio discussions and desana

ravi's picture

පෝ දින දහම්සාකච්චා

ravi's picture

බුදු දහමෙන් ප්රෝයෝජනයක් ගන්න නම් -සුභද්‍රාරාමය

ravi's picture

මාතර

ravi's picture

කය පිරිසිඳ දැකීම -සුභද්‍රාරාමය

ravi's picture

බාල පණ්ඩිත සූත්‍රය

ravi's picture

English-Sinhala

ravi's picture

පපංච සංනා සංඛා සමුදා චරන්ති -සුභද්‍රාරාමය

ravi's picture

-සුභද්‍රාරාමය

ravi's picture

English

ravi's picture

සක්කායදිට්ටිය නොපිහිටීම සඳහා -දුටුවැව

Pages

Subscribe to RSS - Audio