You are here

Audio

Audio discussions and desana

ravi's picture

මාතර- ***වැදගත්

ravi's picture

ආශ්‍රව ක්ෂය-සුභද්‍රාරාමය

ravi's picture

දහම්සාකච්චා

ravi's picture

ජානං පස්සම්, ඵස්ස-සුභද්‍රාරාමය

ravi's picture

කුරුණෑගල මාතලේ

ravi's picture

ඇසුරු කලොත් මම වෙමි -සුභද්‍රාරාමය

ravi's picture

අජ්ජත්ත බහිද්ධ මායාව -සුභද්‍රාරාමය

ravi's picture

ලෝකෝත්තර මග හඳුනාගැනීම - මාතර

ravi's picture

දහම්සාකච්චා

ravi's picture

මාලුන්ක්‍යපුත්ත සුත්‍රය- සුභද්‍රාරාම

Pages

Subscribe to RSS - Audio