You are here

Audio

Audio discussions and desana

ravi's picture

ප්‍රඥා

ravi's picture

ආයතන සමුදය නිරෝධය -සුභද්‍රාරාමය

ravi's picture

සම්මාදිට්ටිය සඳහා අවශ්‍ය ඵස්සය, සමුදය, නිරෝධය පිළිබඳ ඥානය - කුරුණෑගල සහ මාතලේ

ravi's picture

සමුදය -සුභද්‍රාරාමය

ravi's picture

ධම්මායතන -සුභද්‍රාරාමය

ravi's picture

විදර්ශනා - ලෝකෝත්තර මග සඳහා ආනාපාන සතිය - මාතර

ravi's picture

නිරෝධය සහ නිරෝධ සම්පත්තිය - පූජ්‍ය අලව්වේ අනෝමදස්සි හිමි

ravi's picture

පිටිගල හිමි සාකච්චා

Tags: 
ravi's picture

ස්කන්ධ-උපාදාන - මාතලේ

ravi's picture

කුරුණෑගල

Pages

Subscribe to RSS - Audio