You are here

Audio

Audio discussions and desana

ravi's picture

අජ්ජත්ත බහිද්ධ මායාව -සුභද්‍රාරාමය

ravi's picture

දහම සෙවීම

ravi's picture

අවිද්‍යා ප්‍රත්‍ය -සුභද්‍රාරාමය

ravi's picture

ආයතන පිරිසිඳ දකිමු -සුභද්‍රාරාමය

ravi's picture

දැකීම ඇසීම ... -සුභද්‍රාරාමය

ravi's picture

දැකීම් මාත්‍රය සහ අනිත්‍ය - සුභද්‍රාරාමය

ravi's picture

Buddhst TV DhammaHadaya

ravi's picture

මගඵල ලැබීමට නම්, මාරයා හඳුනාගන්න --මාතර

ravi's picture

පොහෝදින - අම්බලන්ගොඩ, ඇල්පිටිය

ravi's picture

බුදුදහම සහ මාර දහම -සුභද්‍රාරාම

Pages

Subscribe to RSS - Audio