ravi's picture

නිරෝධය සහ නිරෝධ සම්පත්තිය - පූජ්‍ය අලව්වේ අනෝමදස්සි හිමි

ravi's picture

පිටිගල හිමි සාකච්චා

Tags: 
ravi's picture

ස්කන්ධ-උපාදාන - මාතලේ

ravi's picture

කුරුණෑගල

ravi's picture

-සුභද්‍රාරාමය

ravi's picture

නිරෝධය -සුභද්‍රාරාමය

ravi's picture

පුර්ව සහ ආර්ය මග-සුභද්‍රාරාමය

ravi's picture

දහම්සාකච්චා - බත්තරමුල්ල ****වැදගත්

ravi's picture

buddhist TV- dhamma hadaya-sathipattana

ravi's picture

සතිපට්ඨානය-පුර්ව සහ ආර්ය- මග වැඩිම- මාතර****වැදගත්

Pages

Subscribe to Dr. Ravi Koggalage's dhamma discussions RSS