ravi's picture

දහම්සාකච්චා

ravi's picture

6 ධාතු - සුභද්‍රාරාම

ravi's picture

කායානුපස්සනාව-- මාතලේ

ravi's picture

ගිනිගත් ආයතන - සුභද්‍රාරාම

ravi's picture

Book 12

ravi's picture

දුක්ඛේ ඥානං-සුභද්‍රාරාමය

ravi's picture

මාතර- ***වැදගත්

ravi's picture

ආශ්‍රව ක්ෂය-සුභද්‍රාරාමය

ravi's picture

දහම්සාකච්චා

ravi's picture

ජානං පස්සම්, ඵස්ස-සුභද්‍රාරාමය

Pages

Subscribe to Dr. Ravi Koggalage's dhamma discussions RSS