ravi's picture

-සුභද්‍රාරාමය

ravi's picture

අවිද්‍යා සහගත ඇස, රූපය - කුරුණෑගල, මාතලේ

ravi's picture

ආර්යමගෙහි කායානුපස්සනාව -සුභද්‍රාරාමය

ravi's picture

සත්වයා- රාධ සූත්‍රය -සුභද්‍රාරාමය

ravi's picture

තජ්ජෝසමන්නහරෝ -සුභද්‍රාරාමය

ravi's picture

සමුදය -සුභද්‍රාරාමය

ravi's picture

බවුන් සෙත් මෙත් මැදුර - කඳුබොඩ

ravi's picture

මාතර

ravi's picture

මෙය සහ මෙය -සුභද්‍රාරාමය

ravi's picture

සංඛාර දුක්ඛ සහ ලෝකෝත්තර මග -මෝල්කාව

Pages

Subscribe to Dr. Ravi Koggalage's dhamma discussions RSS